សួស្តី !

តើអ្នកចង់ទៅកំសាន្តនៅកន្លែងណាដែរ?

យើងមានសំណើរពិសេស

ស្វែងរកពេលវេលា និង ក្រុមហ៊ុនទូកល្បឿនលឿនទៅកំសាន្តនៅតាមកោះ និង ឆ្នេរដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃកម្ពុជា
ម៉ោងចេញដំណើរ មានច្រើនជម្រើស
តំលៃសមស្របតាមទីផ្សារ

សូមមើលកិច្ចព្រមព្រៀង

សំបុត្រព័ត៌មាន

រីករាយដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នក
សាកថ្មជីវិត
ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខដោយភាពរីករាយស្វាហាប់.

Sign Up

អត្ថប្រយោជន៍នៃដំណើរកំសាន្ត

អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីបទពិសោធន៍របស់ពួកយើង
បង្កើតដំណើរកំសាន្តជាក្រុម
ដើម្បីបានសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នា.

Sign Up
សំបុត្រទូក
ទិញសំបុត្រទូករបស់អ្នកពីពួកយើង
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះស៊ីហនុ ច្រកទី១ (ផែសេះស)
KOH RONG SANLOEM(SANDY BEACH), KH.
មិនបានវាយតម្លៃ : លេខពិនិត្យឡើងវិញ
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម : ពេលវេលា
Arrive Time: 15:00
មួយទៅ
Available
30 minutes
ពី
$14
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះស៊ីហនុ ច្រកទី១ (ផែសេះស)
KOH RONG SANLOEM(SANDY BEACH), KH.
មិនបានវាយតម្លៃ : លេខពិនិត្យឡើងវិញ
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម : ពេលវេលា
Arrive Time: 12:00
មួយទៅ
Available
30 minutes
ពី
$14
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះស៊ីហនុ ច្រកទី១ (ផែសេះស)
KOH RONG SANLOEM(SANDY BEACH), KH.
មិនបានវាយតម្លៃ : លេខពិនិត្យឡើងវិញ
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម : ពេលវេលា
Arrive Time: 09:00
មួយទៅ
Available
30 minutes
ពី
$14
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះស៊ីហនុ ច្រកទី១ (ផែសេះស)
KOH RONG SANLOEM(SANDY BEACH), KH.
មិនបានវាយតម្លៃ : លេខពិនិត្យឡើងវិញ
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម : ពេលវេលា
Arrive Time: 09:00
ទៅមក
Available
30 minutes
ពី
$25
គោលដៅដែលពេញនិយម
វាត្រូវបានទទួលការពេញនិយមដោយក្រុមអ្នកដំណើររបស់យើង

កោះរ៉ុង (កោះតូច), កម្ពុជា

កោះរ៉ុងសន្លឹម(ផែស៉ូនឹង), កម្ពុជា

ឆ្នេរឋានសួគ៍

ឆ្នេរសុខសាន្ត

ឆ្នេរឡុងស៊ិត

កោះរ៉ុងសន្លឹម(ផែអរឃីដ), កម្ពុជា

សារ {{unread_count}}
ជជែក​ជាមួយ: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

អ្នក៖ {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}